Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
4511 cc62 420
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— ?
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy, Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted bycrystalcleo crystalcleo

June 15 2017

8288 24e8 420
Reposted fromspring-flow spring-flow vianietutejsza nietutejsza
3845 8f71 420
Reposted fromretro-lover retro-lover viaoldstuff oldstuff
1231 a562 420

chandelyer:

Hair Detail at Reem Acra Bridal Spring/Summer 2016. 
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 03 2017

"be yourself," but choose wisely the self you want to be
Reposted byweselefigara weselefigara

May 27 2017

Prawdziwie mocni ludzie są otwarci na wszystko i wszystkich. Siła i fajność biją z ich spojrzenia, a charyzmatyczna osobowość sprawia, że nie patrzymy, w co są ubrani, czym jeżdżą i kogo mają wśród znajomych. Prawdziwie mocni ludzie mówią o swoich słabościach, też mają w torbie bałagan, tłuką czasem talerze i śpią w wygniecionej pościeli. Biorę z nich przykład. Olewam konwenanse. I tak złamałam już wszystkie!
Rzeczy są po to, by cieszyć, pieniądze, by je wydawać, łóżko, by się w nim kochać, a wino, by je pić.
— Paulina Młynarska
Reposted bypozakontrolaczekoladowysenmojanazawszeSkydelanhormezamayamarmaly-pandzikImmortalysbeintheniezwykla13anorexianervosajestemjedenMezameekatierinaamkejtbadassfromhelllievenewlifeloadingilovegreen

May 09 2017

4113 0fff 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamayamar mayamar

May 02 2017

Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
5330 134c 420

April 30 2017

3749 4d2b 420
Reposted fromvic vic viatomorrownevercomes tomorrownevercomes
1618 848d 420
Reposted frompotatolovero potatolovero viamadadream madadream
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
1442 16d9 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viablubra blubra
1813 4c2c 420
Reposted frommontak montak viagdziejestola gdziejestola
1454 0a79 420
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viapurpa purpa

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl