Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

5330 134c 420

April 30 2017

3749 4d2b 420
Reposted fromvic vic viatomorrownevercomes tomorrownevercomes
1618 848d 420
Reposted frompotatolovero potatolovero viamadadream madadream
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
1442 16d9 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viablubra blubra
1813 4c2c 420
1454 0a79 420
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viapurpa purpa

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viablubra blubra
Reposted frommeem meem viablubra blubra
1250 efc5 420
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viablubra blubra
7031 3946 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via2708 2708
Wielcy jogini twierdzą, że wszelki ból u człowieka wywołany jest słowami, podobnie jak wszelka radość. Tworzymy słowa, aby opisać nasze doświadczenia, a słowa te ciągną za sobą towarzyszące im emocje, które szarpią nami jak psy na smyczy. Dajemy się uwieść naszym mantrom ( jestem nieudacznikiem... jestem samotna... jestem nieudacznikiem... jestem samotna...) i stajemy się ich pomnikiem. Zamilknięcie na jakiś czas stanowi więc próbę odebrania słowom tej mocy, próbę zaprzestania dławienia się słowami, wyzwolenia się od naszych duszących mantr.
— Elizabeth Gilbert
9043 1c71 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra

April 29 2017

To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viapromieniecienia promieniecienia
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
2723 4ecd 420
Reposted fromursa-major ursa-major
2956 c9ad 420
Reposted fromursa-major ursa-major
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl