Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

9043 1c71 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra

April 29 2017

To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viapromieniecienia promieniecienia
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
2723 4ecd 420
Reposted fromursa-major ursa-major
2956 c9ad 420
Reposted fromursa-major ursa-major
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamayamar mayamar

July 09 2015

3663 bbe2 420
Reposted fromnyaako nyaako viamagicdust magicdust
8165 e59e 420

phobso:

Today is Walpurgis Night - I had to draw a witch <3

0660 bee1 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamagicdust magicdust
7604 f1cd 420
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viagwiazdeczka gwiazdeczka
0482 4ab5 420

July 08 2015

6892 8927 420
Reposted fromimeggyman imeggyman viaimpatient impatient
7540 6fee 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viaohwowlovely ohwowlovely
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl