Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

Bądź wiatrem, burzą, szumem drzew. Zieloną trawą i zapachem leśnych kwiatów. Bądź garścią jagód, słodyczą pieszczącą usta. Malinami, które rozpływają się w dłoniach. Bądź deszczem, z którym się tańczy. Promieniami słońca, z którymi można zabawić się w berka. Nie bądź produktem z supermarketu. Przemysłowym wytworem ludzkiej wyobraźni. Uciekaj jak najszybciej z miejsc, gdzie smog nie daje swobodnie oddychać. Pędź ile sił, mijając miejskie, nocne światła, co tlą się wciąż naiwnie, wierząc, że są niezbędne. Nie są. Niezbędne jest światło w Twoich oczach. Ciepło w jego dłoniach. Niezbędna jest woda, w której można się zanurzyć, żeby zmyć nieprawdę. Powietrze, którego zapachem można się zachwycić. Ogień, który rozpali serca. Ziemia, po której będziesz mógł bezpiecznie stąpać. I miłość. Miłość jest niezbędna. Nigdy nie wierz w to, że coś więcej jest potrzebne do życia. Nie jest. (...) Do szczęścia jesteś potrzebny przede wszystkim Ty sam i Twoje dobre myśli. A jeśli jest przy Tobie druga istota, która czuje tę samą pasję życia – to wierz mi – masz wszystko.
— Aleksandra Steć
Reposted bygingerowaanotyourstrawberrySynespsychicdevilkudlatyhormeza
5192 b6cc 500
Reposted frompiro piro viaintotheblack intotheblack
2915 cb27 500
Reposted fromsoftboi softboi viaintotheblack intotheblack
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viapuzzledbypeople puzzledbypeople

March 10 2019

Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić.
— J.K Rowling
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viaszukajacszczescia szukajacszczescia
3661 4350 500
0602 cc5c 500
Reposted fromidiod idiod viarudosci rudosci
1420 1845 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
9580 fcb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudosci rudosci
0013 5cec 500
Couple in front of their candy store in New York City, 1949.
7035 5029
Reposted fromweightless weightless viabeattman beattman

March 09 2019

Uderzyła ją prosta prawda: że czasem rzeczy najzwyklejsze - kiedy się je dzieli z właściwymi ludźmi - bywają niezwykłe.
— Nicholas Sparks
Reposted bySkydelanxvcthfrytkatosialillepuppetawakenwszystkodupa
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viawakemeupx wakemeupx

February 16 2019

just-wanna-travel: Cordoba, Spain

Reposted frommr-absentia mr-absentia
7454 7c2e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl