Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

7920 20d6 420
Reposted bymaruud maruud

August 14 2016

3112 2f70 420

August 13 2016

2640 f2b3 420
Reposted fromget-fit get-fit

August 11 2016

6246 dc76 420
Reposted fromget-fit get-fit viahormeza hormeza

August 09 2016

7522 3715
Reposted bymedzik medzik

August 08 2016

grafika love, couple, and kiss
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa

August 07 2016

9108 e678 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa

August 06 2016

6902 b44b 420
Reposted bySkydelanniskowoExplorersmedzikweselefigarapspfdghostasylopathpodkrawatemmala-szelmaelinela
1465 9651 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 05 2016

Nie bój się sprzedać kopa każdemu pajacowi, który sprawia, że czujesz się gorsza, słabsza, niefajna, mało ważna, głupia, wykorzystywana. Sekret tkwi w tym, że póki nie pokazujesz gdzie są drzwi, idioci nie wiedzą, jak w nie trafić. Pokaż drzwi i miej święty spokój. Nie potrzebujesz wokół siebie nikogo, kto sprawia, że nie czujesz się najfajniejsza na świecie.
— znalezione w sieci

July 31 2016

Jest na świecie ktoś, kto cię pokocha. Kto będzie cię pragnął dla samej ciebie. Nie zadowalaj się czymś gorszym.
— Abbi Glines
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
8312 8980 420
Reposted fromJohann Johann vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
3089 8bdb 420
Reposted fromerial erial vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj

July 27 2016

Nie zawieszaj na mnie wzroku, jak masz oczy zatrute
— Taco Hemingway
7156 83b7
Reposted frommemen-gwa memen-gwa viaxluminescencex xluminescencex
Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
A staranie się jest cnotą samą w sobie. Może nie wyjść, może nie być tak, jak to zaplanowaliśmy, ale przynajmniej się, kurwa, staraliśmy.
— Sylwia Chutnik
Kochaliśmy się pół żartem, pół serio.
Ty mnie żartem, ja Cię serio.

July 25 2016

9582 9cfe 420
Reposted fromlittlefool littlefool viajossie jossie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl