Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2016

Tony Chaaya
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viamajowka majowka
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle

November 13 2016

8811 586f 420

November 12 2016

7849 4574 420
Reposted byRekrut-Korangeugartepuck152azazelluciusFifbawisasuffkaazazelhormeza64742

November 11 2016

5827 fef3 420
Reposted bymayamarfxckyoxxxx
5714 5491 420
5706 4c09 420
Reposted bygreenloudmayamarnarasfxckyoxxxx

October 29 2016

Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viascorpix scorpix
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viaxluminescencex xluminescencex
9601 b45a 420
Reposted bybradypusirefu

October 27 2016

6404 a7cc
6400 20c6

October 25 2016

1406 25dc 420

October 24 2016

9264 b5e6 420
Reposted bywarlordgafnibot

October 17 2016

Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
7982 846e 420
Reposted fromwieczerza wieczerza vianutt nutt
0842 b391 420
0738 11b9 420
Reposted fromxluminescencex xluminescencex
0740 9f57 420
Reposted fromxluminescencex xluminescencex
0783 0d89 420
Reposted byLagunaweselefigara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl