Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

just-wanna-travel: Cordoba, Spain

Reposted frommr-absentia mr-absentia
7454 7c2e
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viamr-absentia mr-absentia
Jeśli coś kochasz, puść to wolno. Kiedy do Ciebie wróci, jest Twoje. Jeśli nie, nigdy Twoje nie było.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted bye-modalna-artSkydelanwindybaytrueohmydeerweruskowasupposedtobedecoorkowanotyourstrawberrynotperfectgirlmaddaleineeblacksadcat
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 07 2018

Reposted frommr-absentia mr-absentia
Reposted frommr-absentia mr-absentia
8396 3909 500
Reposted fromzciach zciach viamr-absentia mr-absentia
6188 100b 500
Reposted frommakros makros viamr-absentia mr-absentia

October 05 2018

6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

September 16 2018

3680 ec90 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viasofias sofias
7940 833e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaconvoitise convoitise
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconvoitise convoitise
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaconvoitise convoitise
9830 1e8b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaconvoitise convoitise

September 15 2018

5691 9510
Reposted fromfor-witches for-witches viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl