Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2016

Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
7982 846e 420
Reposted fromwieczerza wieczerza vianutt nutt
0842 b391 420
0738 11b9 420
Reposted fromxluminescencex xluminescencex
0740 9f57 420
Reposted fromxluminescencex xluminescencex
0783 0d89 420
Reposted byLagunaweselefigara

October 16 2016

7322 69a8

October 15 2016

5821 a1c6 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
5841 0e62 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
3382 6f32 420
Reposted fromwieczerza wieczerza viascorpix scorpix
5740 7b31
Reposted byarabus arabus

October 14 2016

4020 b4ab 420

October 12 2016

Najważniejszym warunkiem dla rozwoju miłości życia jest bycie z ludźmi, którzy kochają życie. Miłość życia udziela się bez słów. Wyraża się bardziej w gestach niż ideach, w tonie głosu bardziej iż w słowach. Można ją dostrzec bardziej w zdrowej atmosferze wokół osoby lub grupy niż w oficjalnych zasadach i regułach, zgodnie z którymi życie ma być organizowane.
— Erich Fromm "Wojna w człowieku"
Reposted bymetkagrapefruit-moonweselefigara

October 10 2016

Bez względu na to jakiej jesteś płci nie potrzebujesz obok siebie tchórzy, osób przepełnionych wyuczoną bezradnością ani uroczych, długowłosych istot, na które nie możesz liczyć.
— Volantification
Reposted byweselefigara weselefigara
Nie pozwól, aby ktokolwiek na świecie odwiódł cię od życiowego celu, którym jest ujawnienie światu twoich ukrytych talentów, służenie ludzkości oraz ukazywanie wszystkim ludziom boskiej mądrości, prawdy i piękna.
— -Joseph Murphy
Reposted byxxjojonixxmyownrealitynoelya

October 08 2016

1734 5869 420
Reposted fromardoise ardoise vianyaako nyaako
3093 6868 420
6711 a09b 420
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl