Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

4665 52f5 420
blues

July 01 2017

4590 1213 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viaintotheblack intotheblack
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaintotheblack intotheblack
6381 f023 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
6373 6bd3 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
6977 e060 420
Reposted frombanitka banitka viagrapefruit-moon grapefruit-moon
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
4511 cc62 420
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— ?
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy, Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted bycrystalcleo crystalcleo

June 15 2017

8288 24e8 420
Reposted fromspring-flow spring-flow vianietutejsza nietutejsza
3845 8f71 420
Reposted fromretro-lover retro-lover viaoldstuff oldstuff
1231 a562 420

chandelyer:

Hair Detail at Reem Acra Bridal Spring/Summer 2016. 
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 03 2017

"be yourself," but choose wisely the self you want to be
Reposted byweselefigara weselefigara

May 27 2017

Prawdziwie mocni ludzie są otwarci na wszystko i wszystkich. Siła i fajność biją z ich spojrzenia, a charyzmatyczna osobowość sprawia, że nie patrzymy, w co są ubrani, czym jeżdżą i kogo mają wśród znajomych. Prawdziwie mocni ludzie mówią o swoich słabościach, też mają w torbie bałagan, tłuką czasem talerze i śpią w wygniecionej pościeli. Biorę z nich przykład. Olewam konwenanse. I tak złamałam już wszystkie!
Rzeczy są po to, by cieszyć, pieniądze, by je wydawać, łóżko, by się w nim kochać, a wino, by je pić.
— Paulina Młynarska
Reposted bypozakontrolaczekoladowysenmojanazawszeSkydelanhormezamayamarmaly-pandzikImmortalysbeintheniezwykla13anorexianervosajestemjedenMezameekatierinaamkejtbadassfromhelllievenewlifeloadingilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl