Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

3663 bbe2 420
Reposted fromnyaako nyaako viamagicdust magicdust
8165 e59e 420

phobso:

Today is Walpurgis Night - I had to draw a witch <3

Reposted frombellthecat bellthecat viamagicdust magicdust
0660 bee1 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamagicdust magicdust
7604 f1cd 420
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viagwiazdeczka gwiazdeczka
0482 4ab5 420

July 08 2015

6892 8927 420
Reposted fromimeggyman imeggyman viaimpatient impatient
7540 6fee 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viaohwowlovely ohwowlovely
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viaskrzacik skrzacik
W języku arabskim istnieje przysłowie, które mówi: "Jeśli jeden pies odchodzi, po nim szybko przychodzi następny."
To prawda. Mama wyrażała to tak: 
Nigdy nie płacz nad mężczyzną, tylko zajmij się sobą.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianutt nutt
8145 f4db 420
Reposted fromrol rol vianutt nutt
Reposted frommeem meem via13-days 13-days
6619 95fe 420
26.
1794 5e6b 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl