Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamayamar mayamar

November 15 2017

5240 bf4c 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavstane vstane
Największą sztuką, największym darem jest BYCIE SOBĄ. Bycie sobą w całej naszej okazałości pokazuje, jak bardzo kochamy świat. Kiedy ujawnimy naszą OBECNOŚĆ, dajemy siebie jako najwspanialszy dar, który możemy ofiarować życiu. Bycie sobą naturalnie wypływa z tego, że żyjemy W ZGODZIE Z WŁASNYM PRZEZNACZENIEM, a nie dla aprobaty innych. Naszym celem jest to, co potrafimy robić najlepiej. Jeśli tego nie robimy, jeśli nie będziemy uczciwi wobec siebie, kto zrobi to za nas? Kto byłby w stanie? Jeśli nie robimy tego, po co tu przyszliśmy, nie zrobi tego nikt inny. Pozostanie to niedokończone, dopóki nie zechcemy dołożyć swojej cegiełki, dopóki nie będziemy chcieli być sobą.
Większość ludzi boi się swojego przeznaczenia oraz potęgi, którą to mogłoby w nich wyzwolić. Bojąc się własnego celu, boimy się naszej miłości, pasji i szczęścia. Większość z nas czuje się niewiele warta, usiłujemy kontrolować także nasze pozytywne uczucia, aby nas nie przytłoczyły. Takie zachowanie zdradza symptomy lęku, które odwodzą nas od prawdy, naszej wizji i naszej wielkości.
— Chuck Spezzano "Miłość nie rani"
Reposted bymayamar mayamar

"Nie pytaj siebie o to, czego potrzebuje świat. Pytaj siebie, co cię ożywia, a potem ruszaj i rób to. Albowiem to, czego potrzebuje świat, to ludzie, którzy stali się żywi."

Wiem, że istnieje lęk, lęk przed wolnością. (...)
Drogi, ścieżki, zasady nie powinny być tworzone teoretycznie. Pozwól sobie na relaks. Płyń naturalnie i niech to stanie się twoją drogą. Idź, a idąc, stwarzaj swoją drogę.
Nie korzystaj z autostrad, są martwe. Niczego tam nie znajdziesz. Wszystko zostało z nich usunięte. Korzystając z autostrady, oddalasz się od natury. Podążaj za naturą, za swoja wewnętrzną naturą.
— Osho "Żyj według własnych zasad.Czym jest prawdziwy bunt?"

November 14 2017

Pełnia życia to zdolność do umierania… Im bardziej pozwalamy odejść starym częściom nas samych i swojej przeszłości, tym więcej w nas życia i przestrzeni na nowe. Każda zmiana jest rodzajem śmierci.

„Współczesny człowiek stał się niezdolny do miłości, ponieważ stał się niezdolny do śmierci. Nie potrafi dla niczego umrzeć. Lgnie do życia, nie umie z niczego zrezygnować.

Współczesny człowiek bardzo boi się śmierci, a przecież i poddanie się jest śmiercią, i miłość jest śmiercią, i samo życie jest ciągłym umieraniem. Jeśli się boicie, to umyka wam samo życie.”

— Osho /Wielka księga sekretów/
Reposted bymayamar mayamar
Czasem jestem bardziej wilkiem niż kobietą i wciąż uczę się jak nie przepraszać za własną dzikość
— Nikita Gill

Słowo „autentyczny” jest powiązane ze słowem „autor” – przypomina nam, że możemy być autorami siebie samych. Gdy żyjemy w pełni własną rzeczywistością, staje się ona naszą domeną, naszym królestwem. Wiemy kim jesteśmy, i mówimy o tym, w co wierzymy.

Dla mnie prawdziwa moc, prawdziwa siła, równa się obecności. Jest energią, która płynie z rozpoznania własnej natury, z przemawiania własnym głosem i działania ze swego prawdziwego ja. Nie ważne, co robisz – to twoja obecność jest mocą. Nie polega ona na sprawowaniu władzy nad innymi. Jest wyrazem tego, kim jesteś.

— Marion Woodman
Reposted bynysqui nysqui
0740 477e 420
Neurotyk to człowiek, który interpretuje wszystkie fakty przeciwko sobie.
— Anaïs Nin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomeoneelse besomeoneelse
1177 b022 420
Reposted fromreperkusje reperkusje viahormeza hormeza
5450 363d 420

November 12 2017

Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.

Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie poświęcę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani akademickiej arogancji.

Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę też w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.

— Meryl Streep
Reposted bynotyourstrawberrymayamaradlerek12

November 10 2017

6941 222c 420
Reposted byyvriepatynaworthitMasheKociek

November 09 2017

7459 0192 420
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaskrzacik skrzacik
1334 1d31 420
Reposted fromndmyth ndmyth viavstane vstane
3312 9ac8 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl